MENU
Deset základních pojmů operativního leasingu

Deset základních pojmů operativního leasingu

Jde o formu pronájmu automobilů, který se uzavírá na určitou dobu a na určitý nájezd kilometrů. Po celou dobu smlouvy jste pouze provozovatel vozu, majitelem zůstává leasingová společnost. Ta je také uvedena v malém technickém průkazu. Takže i když jste třeba z Ostravy, můžete mít na autě pražskou značku. Tam totiž sídlí většina velkých leasingových firem.

Finanční leasing
U nás stále ještě známější produkt se od operativního leasingu liší v tom, že po ukončení smlouvy získáváte automobil do svého vlastnictví. Během splácení je však auto ve vlastnictví leasingové společnosti. Na rozdíl od operativního leasingu potřebujete na začátku složit určitou finanční hotovost, tzv. akontaci. Od její výše se odvíjí i měsíční splátka.

Leasingová splátka
Měsíční splátka, kterou platíte za pronájem automobilu po dobu trvání smlouvy. Nejčastěji jde o pevně stanovenou částku, která se po celou dobu smlouvy nemění. Výjimku představuje otevřená smlouva, se kterou se ale setkají obvykle jenom firmy při jednání s leasingovými společnostmi.

Základní, resp. holý pronájem
Výhodou tohoto typu OL je především nízká splátka, která obvykle obsahuje pouze povinné ručení a havarijní pojištění. Ostatní služby související s provozem už si musíte zajistit a uhradit sami extra.

Full service leasing
Ve srovnání s holým pronájmem obsahuje měsíční splátka u této formy OL mnohem více služeb. Vedle povinného ručení a havarijního pojištění v ní bývá zahrnut předepsaný servis, sada zimních pneumatik (často včetně uskladnění a přezutí) a někdy i pojištění GAP. V případě firemní klientely bývají součástí full service leasingu třeba palivové karty, silniční daň, poplatky za rádio nebo tzv. služba pick-up, kdy vám zástupce leasingové společnosti odveze automobil na pravidelný servis a pak ho zase přivezou.

Nadlimitní a podlimitní kilometry
Smlouva o OL se uzavírá na určitou dobu, přičemž jedním z důležitých parametrů je počet ujetých kilometrů za rok. Zatímco firmy si obvykle stanovují nájezd přes 30 000 km, v případě fyzických osob to bývá nejčastěji 20 000 km. Pokud tedy máte smlouvu uzavřenou na dva roky, při vracení by automobil neměl mít najeto víc než 60 000, resp. 40 000 km. Většina společností toleruje určité přejetí, někdy až 3000 km. Vždy se ale optejte. Za větší přejetí už totiž obvykle následují sankce, které mohou být až dvě koruny za kilometr. Stejně tak pokud najedete méně, můžete někdy platit i za tzv. nedojeté kilometry.

Vyúčtování
Na konci smlouvy dochází ke kontrole stavu vozu. Zjišťuje se, zda nemá najeto více kilometrů, nebo zda není příliš poškozené či opotřebované. V takovém případě totiž může v rámci vyrovnání dojít k tomu, že budete muset něco doplácet. Při uzavření smlouvy se vždy ptejte na tzv. nadlimitní podmínky. Hlavně u firemní klientely se stává, že v rámci vyúčtování se některé neseriózní leasingové firmy „zahojí“ na tom, že své klienty lákají na extrémně nízké měsíční splátky.

GAP
Některé firmy mají v měsíční splátce vedle klasického povinného ručení a havarijního pojištění zakalkulované i tzv. pojištění GAP (pojištění na účetní hodnotu). To pokrývá rozdíl mezi pořizovací cenou a aktuální tržní hodnotou vozu. Pokud například při nehodě totálně rozbijete automobil, dostanete peníze jako za nový vůz. V souvislosti s OL vám GAP pokryje možné náklady na vyúčtování právě v případě nehody či odcizení vozu.

Uzavřená kalkulace
S tímto výrazem se nejčastěji setkáte při uzavírání OL s leasingovou firmou. V tomto případě je měsíční splátka po celou dobu trvání smlouvy fixní. Po skončení nájmu dochází k vyúčtování servisních služeb a k porovnání s částkou předepsanou za tyto služby ve splátce nájemného. Pokud jste se k autu chovali vzorněji, než leasingová firma na začátku předpokládala, „nevyužité“ servisní peníze vám mohou být vrácené. Stejně tak to však platí i naopak.

Otevřená kalkulace
Otevřená kalkulace se opět týká hlavě firemní klientely. Tento typ smlouvy zahrnuje přesně definované schválené náklady na provoz a údržbu vozu, takže byste na konci neměli už nic doplácet. Zákazník je totiž průběžně informován o servisních nákladech a na základě toho dochází k úpravě měsíční splátky. Součástí vyúčtování otevřené kalkulace je vždy velmi detailní rozbor všech servisních nákladů. Některé společnosti při kalkulaci operují s položkou nadměrné opotřebení, která slouží jako rezerva pro závěrečné vyúčtování.

Rekalkulace
V některých případech (u firemních OL) je možné provést úpravu smluvních podmínek. Vedle zkrácení nebo prodloužení doby smlouvy patří k nejčastějším úpravám nastavení
kilometrového nájezdu. Pokud totiž provozovatel vozidla během užívání zjistí, že s automobilem najíždí méně kilometrů, než uvažoval při počáteční kalkulaci, může požádat o tzv. rekalkulaci, která zaktualizuje měsíční splátku. Nebude tak platit zbytečně za servis, který ani nestihne, nebo za více sad pneumatik.