MENU
Pořizujete auto do firmy? Spočítejte si celkové náklady

Pořizujete auto do firmy? Spočítejte si celkové náklady

Řada firem se při nákupu nových vozů zaměřuje hlavně na pořizovací cenu automobilu, případně na výši splátky operativního leasingu. Nejdůležitějším faktorem jsou však celkové náklady na zajištění mobility.

Co takové náklady na zajištění mobility zahrnují (TCO)? Jde o náklady na palivo, servis, pneumatiky, daně a poplatky, asistenční služby, pojištění, nebo také veškeré administrativní náklady spojené s fakturací, kontrolou technického stavu, nebo i platem fleetového manažera. Přitom by bylo pro firmu mnohem výhodnější investovat volné cash flow i svůj čas do činností, které mají přímý vliv na ziskovost společnosti. Pokud se firma rozhodne pořídit si jeden nebo i více vozidel formou klasického nákupu, je nutné vyhratit si na tuto investici finanční prostředky, které by v případě pronájmu na operativní leasing bylo možné investovat například do výroby. Navíc v prvním roce ztratí nový vůz 30-50% své hodnoty, po šesti letech je to už téměř 75% hodnoty.
Náklady na palivo vedou. Náklady na palivo jsou jednou z nejvýraznějších položek z celkových TCO a při výběru nového vozu doporučujeme se jimi řídit. I když je tabulková spotřeba pouze orientačním číslem, přeci jen tuto hodnotu u všech vozidel v našem vyhledávači operativního leasingu uvádíme.
Servisní náklady jsou také nezanedbatelné. Tvoří až 20% z celkových nákladů na vlastnění. V případě operativního leasingu jsou tyto náklady zahrnuty v měsíční splátce. Důležité ale je, že leasingová společnost se díky množstevním slevám dostane na takové ceny práce i náhradních dílů, které jsou pro běžnou firmu nedosažitelné. Servisní náklady také narůstají v případech, kdy nemá firma možnost náhrady za opravovaný vůz. I to je služba, která je dnes u operativního leasingu standardem.
Stáří vozidel ve firmě. Podle odborníků, kteří dlouhodobě sledují vztah mezi stářím vozidel, ujetými kilometry a křivkou servisních nákladů, je nejzazším bodem pro obměnu vozidel stáří pěti let a nájezd 200 tis. km. U operativního leasingu končí nájem podle předem sjednané doby, po kterou je vůz používán a po kilometrovém nájezdu, který je uveden ve smlouvě (nejčastěji 20-30 tis. km/rok). Dobu nájmu lze však u většiny leasingových společností pružně měnit v závislosti na aktuálním vývoji ve firmě. Navíc firmy u operativního leasingu platí pouze rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, jde tedy o hodnotu, kterou při pronájmu skutečně využívají.

Výhody nákupu za hotové
• Nedochází k zadlužení společnosti, což se pozitivně promítá na finančních ukazatelích
• Vozidlo může být kdykoli prodáno nebo upraveno bez nutnosti souhlasu třetí strany
• Ušetření úroků a poplatků spojených s nákupem a smlouvou u leasingové společnosti
• Cash-flow společnosti není zatížen splátkami ani poplatky
• Odpadá jednání se třetí stranou pří haváriích nebo odcizení vozu na leasing

Nevýhody nákupu za hotové
• Vysoký jednorázový výdej
• Dochází k poklesu ceny vozidla při dalším prodeji
• Nutnost zařídit provoz vozu vlastními prostředky nebo najatou firmou
• Společnost přijde o možnost investovat do jiných oborů, např. výroby
• Riziko pozáručních problémů a jejich oprav

Základní výhody a nevýhody operativního leasingu
+ není nutné platit akontaci
+ zahrnutí celé částky do odpisů
+ možnost zahrnutí komplexní péče o vozový park do splátek (tzv. Full service leasing) s úsporou za interní správu vozidel.
- poměrně složitý výběr vhodného leasingového partnera 
- je třeba kalkulovat s předem určeným nájezdem km